петък, 19.07.2024

Издател БЛАЖЕНСТВО ЕООД

#Природа
Всички статии от избрания #tag

Добруджа се събужда!

Искате ли да сте част от това - рязък спад на цената на имотите, непродаваемост на земите, изтребление на птици, намален млекодобив при добитъка, изсушаване на почвата, намаляване на валежите, нарушено биоразнообразие, обезлюдяване на територии, ерозия, замърсяване на водата, пожари, намалена популация на животни, пчели, птици; спад на икономиката, влошаване на здравословното състояние на близките ви – деца, внуци, родители?

Доброволци пазят чистотата на границата

Гражданските общества от община Генерал Тошево, Кардам и Добрич проведоха поредна съвместна доброволческа акция. През изминалата неделя ,,Доброволци Добрич", сдружение „ДоброЖънци“, жители на град Генерал Тошево и село Кардам се обединиха и почистиха КПП Кардам. "Едно от най- важните неща в това да си доброволец е да събуждаш точно това чувство на отговорност у останалите граждани."

Будни хора в помощ на природата

Така доброволци от с.Неофит Рилски, областите Добрич и Шумен и сдружение ДоброЖънци, се сбраха край малкия язовир до с.Плачи Дол общ.Добрич, да облагородят природата, залесявайки я с 50 пауловни дръвчета и 50 акации.

  • ПРЕД.
  • 1.
  • СЛЕД.
© Всички права са запазени, 2024.