петък, 19.07.2024

Издател БЛАЖЕНСТВО ЕООД

#Добрич
Всички статии от избрания #tag

Добруджа се събужда!

Искате ли да сте част от това - рязък спад на цената на имотите, непродаваемост на земите, изтребление на птици, намален млекодобив при добитъка, изсушаване на почвата, намаляване на валежите, нарушено биоразнообразие, обезлюдяване на територии, ерозия, замърсяване на водата, пожари, намалена популация на животни, пчели, птици; спад на икономиката, влошаване на здравословното състояние на близките ви – деца, внуци, родители?

Будни хора в помощ на природата

Така доброволци от с.Неофит Рилски, областите Добрич и Шумен и сдружение ДоброЖънци, се сбраха край малкия язовир до с.Плачи Дол общ.Добрич, да облагородят природата, залесявайки я с 50 пауловни дръвчета и 50 акации.

Дамян Димов: Народните ни инструменти трябва да бъдат спасени, а с тях и българският фолклор!

Наскоро излезе първият авторски музикален албум на майстора на кавала Дамян Димов, наречен “Виделина”. В разговор за музиката и живота той представи себе си и каузата, за която се бори.

  • ПРЕД.
  • 1.
  • СЛЕД.
© Всички права са запазени, 2024.