петък, 19.07.2024

Издател БЛАЖЕНСТВО ЕООД

#Ветрогенератори
Всички статии от избрания #tag

Добруджа се събужда!

Искате ли да сте част от това - рязък спад на цената на имотите, непродаваемост на земите, изтребление на птици, намален млекодобив при добитъка, изсушаване на почвата, намаляване на валежите, нарушено биоразнообразие, обезлюдяване на територии, ерозия, замърсяване на водата, пожари, намалена популация на животни, пчели, птици; спад на икономиката, влошаване на здравословното състояние на близките ви – деца, внуци, родители?

  • ПРЕД.
  • 1.
  • СЛЕД.
© Всички права са запазени, 2024.